Home

De Vlaamse Gilde van Houtdraaiers is een vereniging gesticht in september 1991 onder de stuwende kracht van wijlen Prof. Dr. Daniël Ellegiers.

De gilde richt zich tot iedereen die interesse heeft voor het houtdraaien. Zowel professionelen, hobbyisten en kunstenaars vinden er hun gading. De verschillende invalshoeken en de creativiteit die vanuit deze groepen komen, geven een nieuwe dimensie aan het houtdraaien. Ook jongeren uit het onderwijs krijgen onze speciale aandacht.

Ondertussen telt de VGH een 900-tal leden, waarvan een 100-tal uit het buitenland.

De gilde organiseert maandelijks, per provincie, bijeenkomsten waar ideeën uitgewisseld worden. Ook worden er steeds demonstraties gegeven door leden van de VGH. De aanwezige leden kunnen eveneens aan democratische prijzen boeken of videofilms in bruikleen meenemen voor een maand.

Jaarlijks houdt de gilde een feest waarop leden vanuit de verschillende provincies en het buitenland aanwezig zijn. Op deze jaarvergadering wordt er steeds een tentoonstelling gehouden met heel wat creaties van de leden. Dit evenement is dan ook een leerrijke beleving en een hoogtepunt van de jaarwerking voor de aanwezige leden.

De leden krijgen vier maal per jaar het tijdschrift "De Vlaamse Houtdraaier" toegestuurd. Het tijdschrift wil de leden voortdurend op de hoogte houden over wat er reilt en zeilt binnen de gilde. Daarnaast wil ze de leden een nationale en internationale visie meegeven. Onze geregelde contacten met het buitenland zorgen periodiek voor interessante publicaties.

De leden krijgen de kans om op deze webstek wereldwijd creaties tentoon te stellen in de speciaal daarvoor aangelegde galerij. Houtdraaien is in bepaalde gevallen een kunstambacht, het is dan ook logisch dat we de culturele info hoog in het vaandel dragen.

Van harte welkom bij de Vlaamse Gilde Van Houtdraaiers provinciale afdeling Antwerpen!

NIEUW

Naast de instapcursus voor beginners in Kasterlee nu ook een in Lint!

De lessen worden gegeven op 2 zaterdagen van 9.00u tot 17.00u en gaan door bij Erik Lierman

Uitbreidingstraat 41, 2547 Lint.

De onkosten bedragen €100 voor de volledige cursus. Het gebruik van draaibanken, slijpmolens, beitels en draaihout inbegrepen.

Vergeet wel je middagmaal (boterhammen) niet mee te brengen; er is geen eetgelegenheid in de buurt! Koffie en thee en water zijn voorzien!

Breng gepaste kledij mee die mag vuil worden! (stof)

Cursusgeld te storten op rekening BE55 7795 9684 2044 Vlaamse Gilde van Houtdraaiers Provincie Antwerpen

Haakstuk 50, 2550 Kontich.

Met vermelding van: naam, voornaam, lidnummer, adres, tel. en E-mailadres.