Balken Revisited

In het najaar van 2013 werd tijdens bouwwerken aan de Diksmuidsesteenweg in Roeselare een opvallende vondst gedaan. Vlak langs de Mandel kwamen zo’n 120 (eiken)houten balken aan het licht, waarvan het merendeel aangepunt was. Onderzoek leerde dat de balken als paalfundering gebruikt werden voor een constructie langs het water. Mogelijk gaat het om de voormalige ‘Speye’ die minstens tot de 17de eeuw als een soort sluis het waterniveau van de Mandel regelde. Enkele uitgeholde boomstammen lijken deze hypothese te bevestigen. Dit was zonder meer een unieke vondst voor het historische verleden van Roeselare.

RADAR inventariseerde alle balken en lanceerde in het voorjaar van 2015 een oproep aan geïnteresseerden. Zij konden één of meer historische balken gratis komen ophalen met de bedoeling er iets nuttigs of creatiefs mee te doen. Sinds afgelopen zomer zoekt RADAR de nieuwe eigenaren op om te zien welke bestemming de balken gekregen hebben. Ontdek het hier!

http://www.bieradar.be/subprojecten/andries-wydooghe

http://www.bieradar.be/projecten/balken-revisited