Nieuwsbief


NIEUWSBRIEF   HERFST 2014

De Vlaamse Gilde van Houtdraaiers maakt vanaf heden een nieuwsbrief aan per kwartaal.

    1. Wijziging in het bestuur.

Onze penningmeester en verantwoordelijke voor de ledenadministratie Bernard Cottenier wil zijn activiteiten wat terugschroeven. Zevenjaar heeft hij deze administratie met de grootste nauwkeurigheid beheerd.

We zijn Bernard zeer dankbaar om deze taak met zoveel zorg te hebben uitgevoerd. In zijn andere engagementen wensen we hem nog veel geluk toe.

Als opvolger heeft MARNIK DESODT zich gemeld. Marnik is technisch adviseur voor de afdeling hout in het VrijTechnisch Instituut in Roeselare. Alle administratie met de leden verloopt vanaf heden door zijn hand. marnik.desodt@gmail.com

    2. Tijdschrift.

Straks wordt tijdschriftnummer 91 naar de leden verstuurd. 90 x 40 pag. artikelen over hout en houtdraaien zijn reeds verschenen. De redactiesecretaris Hendrik Nevejant heeft alle tijdschriften gedigitaliseerd. De Raad van Bestuur bespreekt in de volgende vergadering hoe we daar mee verder kunnen.

    3. Activiteiten.

Ook in dit laatste kwartaal komennog veel activiteiten van de gilde aan bod.

In de “kalender” staan deze activiteiten vermeld.

Een paar uitschieters:

  •     het jaarfeest van de gilde op zaterdag 25 oktober 2014 in Aarschot
  •     de beurs “Hout en Habitat” in Antwerp Expo van 20 tot 23 november. Daar is de gilde actief aanwezig.