info@houtdraaiersgilde.be

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES

De Vlaamse Houtdraaier

“De Vlaamse Houtdraaier” valt driemaandeljks in de bus van al onze leden. Het tijdschrift werd uitgegeven in 1991, bij de oprichting van De Gilde, en maakte in 2015 een restyling door. Het kreeg een modernere en eigentijdsere toets.
Het hoofdoel: het reilen en zeilen binnen De Gilde communiceren naar haar leden. In het tijdschrift is er ook ruimte voor andere inzichten zoals de nationale en internationale visie op de ambacht en publiceren we regelmatig interessante binnen- als buitenlandse publicaties.

Woord van de redactie

Bij de restyling in 2015 schreef de redactie brief aan haar leden:

Beste collega’s houtdraaiers

Bij het verschijnen van het eerste nummer van 2015 willen we met de redactieraad graag een visie of de richting meegeven die we bij de volgende jaren wensen te volgen.

Eerst en vooral een woord van dank voor ieder van jullie die ervoor gezorgd hebben dat er in het tijdschrift, dat reeds voorde 93ste keer verschijnt, zoveel boeiende onderwerpen aan bod zijn gekomen.

Dat zowel professionelen als hobbyisten hun ervaringen mededelen is voor de leden van de gilde een bron van inspiratie. De verschillende invalshoeken en de creativiteit die vanuit beide groepen komt geeft een vernieuwende dimensie aan het houtdraaien.

Zoals je kan zien blijft de vertrouwde lay-out van het tijdschrift. De bedoeling is niet alleen dat bepaalde rubrieken beter herkenbaar worden en dat het geheel nog vlotter leest, maar ook dat er een interactie tot stand komt via de site. Ook zullen er “ONLINE” aanvullingen op gepubliceerde artikelen of meer foto’s toegestuurd worden via elektronische weg.

Vooraan in het tijdschrift vind je het woord van de voorzitter die de visie van de gilde of andere actuele onderwerpen weergeeft.

Onder de nieuwsrubrieken : nationaal, provinciaal en internationaal nieuws komt er meer algemene informatie vanuit de bestuurs-en provinciale vergaderingen

Onder “Nationaal nieuws” komt meestal een resumé van de interessante onderwerpen die tijdens de bestuursvergadering aan bod zijn gekomen. Ook wordt per tijdschrift een lid van de gilde onder de rubriek “WIE IS WIE” voorgesteld. Hier volgen we een systeem, zodat iedere provincie en ook onze Nederlandse leden beurtelings aan bod komen.

Onder “Provinciaal nieuws” komt informatie van de maandelijkse vergaderingen. Via foto’s, schetsen, tekeningen en teksten worden de leden van de andere provincies op de hoogte gehouden.

Het “Internationale nieuws” wenst de gilde ineen mondiaal perspectief te plaatsen.

Houtdraaien is in bepaalde gevallen een kunstambacht,het is dan ook logisch dat we de culturele info hoog in het vaandel dragen. Daar wordt de link naar andere kunstvormen, zoals de schilderkunst, keramiek en andere besproken.

Ook willen we op geregelde tijdstippen een boek, CD of DVD voorstellen die aan het houtdraaien een bredere invalshoek geeft.

Onderwijsgerichte items of ervaringen van houtdraaien bij jongeren wensen we een ruimschoots in het tijdschrift aan bod te laten komen.

Stimuli ontwikkelen voor het houtdraaien binnen het onderwijs, is eveneens een boodschap die we wensen mee te geven.

De info via elektronische weg kan hier een verrijking zijn. Het zappen en het opzoeken via het mozaïeksysteem kan demotivatie bij jongeren alleen maar vergroten.

Ook thematische en sfeergebonden onderwerpen zoals speelgoed, muziekinstrumenten, juwelen, kerst – en pasenversieringen en vele andere onderwerpen worden fotografisch in kleur weergegeven.

In de foto- en handelingsreportage worden de bewerkingen analytisch voorgesteld.
Soms kan in de digitale versie het onderwerp uitgebreider aan bod komen.

Technisch ondersteunende artikelen zorgen ervoor dat er steeds vanuit een technisch wetenschappelijke basis kan gecreëerd worden.

Machines, gereedschappen en andere materialen worden eveneens behandeld . Het afwerken met milieuvriendelijke producten is een gegeven dat we niet uit de weg gaan.

Preventie en eco-design zijn actuele thema’s die geregeld aan bod komen. Daarnaast verschijnen er tips en praktische info van ervaren houtdraaiers. De houtdraaier en zijn beweegredenen zijn thema’s die ons nauw aan het hart liggen.

Ook de kennis en de steun van commerciële medewerkers verhogen het professionalisme van het tijdschrift. Zoals je uit voorgaande kunt afleiden is het tijdschrift niet enkel een weergeven van een mening of het demonstreren van een techniek. De auteur heeft zijn waarheid waarop de lezer kan reageren of aanvullen. Juist deze interactie wensen we verder te ontwikkelen. Maar of het nu op papier of via de elektronische weg is, of het nu tekst of beeld is, een tijdschrift als “De Vlaamse Houtdraaier” staat of valt met betrouwbare informatie, goede analyse, correcte duiding, slimme commentaar.

De redactie hoopt aan de hand van deze algemene visie te dialogeren en ideeën bijeen te brengen om nog meer plezier aan het houtdraaien te beleven. Leden die ideeën of ervaringen via het tijdschrift wensen mee te geven kunnen deze via mail of per post opsturen. Waarvoor hartelijk dank.

Verder wensen we jullie nog veel  kijk- en leesplezier!