• Home
 • Over ons
 • Bestuur
 • Kalender
 • Blog
 • In beeld
 • Sponsors
 • Tijdschrift
 • Nieuwsbrief
 • Lid worden
 • Links
 • Contact
 • © 2018 Houtdraaiersgilde  |  Voorwaarden  site by Plenso

  Tijdschrift

  Beste collega’s houtdraaiers

  Bij het verschijnen van dit nieuwe  nummer willen we met de redactieraad graag een visie of  richting meegeven die we bij de volgende jaren wensen te volgen.

  Eerst en vooral een woord van dank voor ieder van jullie die ervoor gezorgd hebben dat er in het tijdschrift, dat reeds voor de 106de keer verschijnt, zoveel boeiende onderwerpen aan bod kwamen.      

  Dat zowel professionelen als hobbyisten hun ervaringen mededelen is voor de leden van de gilde een bron van inspiratie.  De verschillende invalshoeken en de creativiteit die vanuit beide groepen komt geeft een vernieuwende dimensie aan het houtdraaien.  

  Zoals je kan zien blijft de vertrouwde lay-out van het tijdschrift.  De bedoeling is niet alleen dat bepaalde rubrieken beter herkenbaar worden en dat het geheel nog vlotter leest, maar ook dat er een interactie tot stand komt via de site. Ook zullen er “ONLINE” aanvullingen op gepubliceerde artikelen of meer foto’s toegestuurd worden via elektronische weg.  

  Vooraan in het tijdschrift vind je het woord van de voorzitter die de visie van de gilde of andere actuele onderwerpen weergeeft. 

  Onder de nieuwsrubrieken : nationaal, provinciaal en internationaal nieuws komt er meer algemene informatie vanuit de bestuurs- en provinciale vergaderingen.

  Onder “Nationaal nieuws” komt meestal een  resumé van de interessante onderwerpen die tijdens de bestuursvergadering aan bod zijn gekomen. Ook wordt per tijdschrift een lid van de gilde onder de rubriek “WIE IS WIE” voorgesteld. Hier volgen we een systeem, zodat iedere provincie en ook onze Nederlandse leden beurtelings aan bod komen.

  Onder “Provinciaal nieuws” komt informatie van de maandelijkse vergaderingen. Via foto’s, schetsen, tekeningen en teksten worden de leden van de andere provincies op de hoogte gehouden.

  Het “Internationale nieuws” wenst de gilde in een mondiaal perspectief te plaatsen.

  Houtdraaien is in bepaalde gevallen een kunstambacht, het is dan ook logisch dat we de culturele info hoog in het vaandel dragen.  Daar wordt de link naar andere kunstvormen,

  zoals de schilderkunst, keramiek en andere besproken.

  Ook willen we op geregelde tijdstippen een boek, CD of DVD voorstellen die aan het houtdraaien een bredere invalshoek geeft.

  Onderwijsgerichte items of ervaringen van houtdraaien bij jongeren wensen we ruimschoots in het tijdschrift aan bod te laten komen.

  Stimuli ontwikkelen voor het houtdraaien binnen het onderwijs, is eveneens een boodschap die we wensen mee te geven.

  De info via elektronische weg kan hier een verrijking zijn. Het zappen en het opzoeken via het mozaïeksysteem kan de motivatie bij jongeren alleen maar vergroten.

  Contacteer ons om lid te worden